ADVOKAT FAGERMO AS - BARNEVERNSADVOKATEN I ØSTFOLD
Advokat Tor Magnus Sæter-Fagermo er en prosedyreorientert advokat med kontor i Halden, som påtar seg oppdrag primært innenfor familierett, barnevern- og straffesaker.

Jeg er medlem av Den Norske Advokatforening (DNA) og følger Advokatforeningens etiske regler. Videre er jeg medlem i Forsvarergruppen som er en undergruppe av DNA med spesielt fokus på forsvarerrollen. Jeg bestreber å tilegne meg en kontinuerling faglig oppdatering og deltar jevnlig på kurs og annen relevant oppdatering innen de rettsområder jeg tilbyr tjenester.


Tips en venn

ADVOKAT FAGERMO AS

Post- og besøksadresse:
Brekkerødlia 21, N-1782 Halden

NORGE

Tel: +47 952 67 200

Fax: +47 947 70 700