ADVOKAT FAGERMO AS - FAST BISTANDSADVOKAT VED HALDEN TINGRETT
Advokat Tor Magnus Sæter-Fagermo er en prosedyreorientert advokat med kontor i Halden, som påtar seg oppdrag primært innenfor familierett, barnevern- og straffesaker.

Jeg er medlem av Den Norske Advokatforening (DNA) og følger Advokatforeningens etiske regler. Videre er jeg medlem i Forsvarergruppen som er en undergruppe av DNA med spesielt fokus på forsvarerrollen. Jeg bestreber å tilegne meg en kontinuerling faglig oppdatering og deltar jevnlig på kurs og annen relevant oppdatering innen de rettsområder jeg tilbyr tjenester.
Med virkning fra 14. mars 2018 er jeg fast bistandsadvokat ved Halden tingrett og Borgarting lagmannsrett.


Tips en venn

ADVOKAT FAGERMO AS

Post- og besøksadresse:
Brekkerødlia 21, N-1782 Halden

NORGE

Tel: +47 952 67 200

Fax: +47 947 70 700