Straffesak: forsvarer - bistandsadvokat

Jeg innehar spesiell kompetanse innen familierett, barnevern og strafferett. Som siktet eller tiltalt i en straffesak har du som utgangspunktet lovfestet rett til en forsvarer på det offentliges regning. I barnevernssaker er det alltid staten som betaler for advokaten.

Det finnes unntak fra rettigheten til offentlig oppnevnt forsvarer og det mest vanlige eksemplet er dersom du er siktet for kjøring i påvirket tilstand. Vårt kontor vil kunne gi deg informasjon om du vil ha rett til forsvarer betalt av det offentlige, eller om du selv må dekke kostnaden.

Dersom du har rett til offentlig oppnevnt forsvarer vil du som hovedregel ha denne rettigheten begrenset til hovedforhandlingen. Personer som sitter i varetekt har alltid rett til offentlig oppnevnt forsvarer. Dersom du er fornærmet, eller etterlatte i en straffesak kan du ha krav på en en bistandsadvokat. Fra 14. mars 2018 ble jeg ogsåantatt som fast bistandsadvokat ved Halden tingrett og Borgarting lagmannsrett.


Sivil sak: fri rettshjelp - rettshjelpsdekning over forsikringen

Hovedregelen er at du selv er økonomisk ansvarlig for advokathonoraret ved en sivil sak. Du kan dog ha krav på fri rettshjelp. Det er staten som betaler for advokatens salær etter faste satser dersom du får innvilget fri rettshjelp.

I noen saker betaler staten hele salæret, mens det i enkelte saker må betales en egenandel. I noen saker får du fri rettshjelp uansett hvor mye du har i inntekt og formue, mens i andre saker er det bare de med inntekt og formue under terskelverdi som får fri rettshjelp. Reglene er relativt kompliserte, men jeg jobber mye med fri rettshjelp. Ta kontakt for å avklare om du har en slik rettighet.

Dersom du er involvert i en tvist som berører din bolig er det stor sannsynlighet for at du har rettshjelpsdekning i din villaforsikring. Det betyr at du slipper unna med en mindre egenandel og deretter 20 % av de påløpte advokathonorarer.